Sustainable and Innovative Bridge Engineering Research Center
 

Postgraduate

Information Sources: Original Release date: 2015-01-28 Views:

2013级

Song Li   Xiaoying Li  Sheng Chen  Cheng Zhang Yancai Huang   Yu Tang   Yang Liu  

Meizhong Chen  Kun Zhu  Jian Zheng  Zhansheng Zhai Shuai Xu    Jiahong Xie 

Shengzhi Wang   Xia Luo   Xinhao Liu   Yibiao Lin     Xiaoquan Huang  Yuanfang Fu  Yanghong Chen


2012级

Yun Chen  Chuxiu Lin  Yiyao Guo  Wenping Cai   Yilin Chen  Changjun Chen Yong Li 

Guan Yu    Neng Qiu   Xiujiang Shen   Tianrong Xie Wenliang Lan  Huanlin Lai 

Lei Huang    Peiyuan Li    Xiaobo Sun   Haimin Li   Zongyuan Zhou   Feng Wang  

Yinhua Lv    Peiquan Zhang Shangjie Nie


2011级

Lize Zheng   Chengwei Yang   Chunchun Xu   Jun Wu   Qu Wang  Wei Tian   Yong Tang 

Qiufang Luo  Changsheng Liu  Longhai Lin   Chonghao Ji   Xiangning Huang  

Jianhua Huang   Zhihua Hu    Can Hu     Zhiyong Guo   Ziming Fang   Yuechi Chen 

Wenjie Chen   Wei Chen   Junguang Chen Danlin Ji

 Copyright©2010 Sustainable and Innovative Bridge Engineering Research Center of Fuzhou University
Qi Shan Campus of Fuzhou University, 2 Xue Yuan Road, University Town, Fuzhou, Fujian 350108 P. R. CHINA