Sustainable and Innovative Bridge Engineering Research Center
 

Part-time staff

Information Sources: Original Release date: 2015-01-31 Views:

Professor

  Tao Ji    Yongjian Liu


Associate Professor 

 Jizhuo Huang    Yongning Liang    Yin Gu    Qiu Zhao   Guihan Peng


Doctor 

 Huihui Yuan


Copyright©2010 Sustainable and Innovative Bridge Engineering Research Center of Fuzhou University
Qi Shan Campus of Fuzhou University, 2 Xue Yuan Road, University Town, Fuzhou, Fujian 350108 P. R. CHINA